VIPF 2024

Trang chủ

Giám đốc cấp cao khối nghiên cứu và tư vấn, JLL Việt Nam

Bà Trang Lê

  • Group:Diễn giả

Giám đốc cấp cao khối nghiên cứu và tư vấn, JLL Việt Nam

Bà Trang Lê

Trang là Giám đốc cấp cao khối nghiên cứu và tư vấn, JLL Việt Nam, chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ, sản xuất và kiểm soát các báo cáo tư vấn, nghiên cứu thị trường.

Trang có hơn 13 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên nghiệp với 10 năm tham gia thị trường bất động sản.

Kể từ năm 2022, bên cạnh vị trí kể trên Trang đảm nhiệm thêm vai trò là Giám đốc Tư vấn Cấp cao, Châu Á Thái Bình Dương. Với vai trò mở rộng này, Trang có thể hỗ trợ khách hàng tốt hơn và phát triển doanh nghiệp hơn tiến xa hơn. Trang hiện làm việc tại Việt Nam, vì chúng tôi liên tục thúc đẩy sự đa dạng về đội ngũ lãnh đạo vùng trên khắp các khu vực địa lý.