VIPF 2024

Trang chủ

Giám đốc Điều hành, KCN Vietnam

Ông Hardy Diec

  • Group:Diễn giả

Giám đốc Điều hành, KCN Vietnam

Ông Hardy Diec

Ông Hardy Diec hiện giữ chức vụ Giám đốc Điều hành tại KCN Việt Nam, nơi ông đảm nhiệm vai trò dẫn dắt, điều hành hoạt động của Công ty nhằm tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng một cách mạnh mẽ và bền vững.

Ông Hardy có 25 năm kinh nghiệm lãnh đạo trong ngành logistics tại nhiều tập đoàn đa quốc gia. Với tầm nhìn chiến lược và đầy sáng tạo của mình, ông Hardy đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong việc thúc đẩy chất lượng dịch vụ, thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng thị trường. Kinh nghiệm phong phú và chuyên môn sâu rộng của ông tại thị trường châu lục, đặc biệt là tại Việt Nam, sẽ đưa KCN Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới, với việc đặt chất lượng vượt trội, dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cùng sự hài lòng của khách hàng, nhà đầu tư  lên hàng đầu.