VIPF 2024

Trang chủ

Giám đốc vận tải & công nghiệp, JLL Việt Nam & Châu Á Thái Bình Dương

Ông Tom Over

  • Group:Diễn giả

Giám đốc vận tải & công nghiệp, JLL Việt Nam & Châu Á Thái Bình Dương

Ông Tom Over

Tom Over đã và đang đảm nhận các chức vụ cấp cao về Quản lý tài sản, Thẩm định, Thị trường vốn và Dịch vụ khách thuê ở tại ba văn phòng làm việc của JLL bao gồm London, Manila và Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh nghiệm phụ trách các thương vụ giao dịch về Hậu cần và khu Công nghiệp phong phú đã giúp Tom trở thành chuyên gia trong việc phát triển, mua lại, xử lý và cho thuê các tài sản hậu cần cũng như trung tâm dữ liệu.

Hiện tại, ngoài việc đóng vai trò là Giám đốc Khu công nghiệp và Hậu cần tại JLL Vietnam, Tom còn có mặt trong đội ngũ Công nghiệp và Hậu cần của toàn khu vực Châu Á Thái Bình Dương, phụ trách cung cấp dịch vụ cho khách thuê tại thị trường này.