VIPF 2024

Trang chủ

Phó Chủ tịch Liên chi hội bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA)

Ông Trương Gia Bảo

  • Group:Hội đồng bình chọn

Phó Chủ tịch Liên chi hội bất động sản công nghiệp Việt Nam (VIREA)

Ông Trương Gia Bảo

Thành viên thường trực