VIPF 2024

Trang chủ

Group: Diễn giả

Ông Phạm Hồng Điệp

Ông Phạm Hồng Điệp là một doanh nhân, luật sư, nhà hoạt động môi trường, chuyên gia ...

Ông Hardy Diec

Ông Hardy Diec hiện giữ chức vụ Giám đốc Điều hành tại KCN Việt Nam, nơi ông đảm nhi...

Ông Tom Over

Tom Over đã và đang đảm nhận các chức vụ cấp cao về Quản lý tài sản, Thẩm định, T...